instagram twitter facebook tbb logo
Menüyü Görüntüle

YÜRÜTME KURULU

Av. Sibel SUİÇMEZ- Koordinatör - TBB Başkan Yardımcısı

Dönem Sözcülüğü Kırklareli Barosu

Yürütme Kurulu Temsilcilikleri

 
Marmara Bölgesi Bilecik Barosu
Ege Bölgesi Kütahya Barosu
Akdeniz Bölgesi Antalya Barosu
Güney Doğu Anadolu Bölgesi Şanlı Urfa Barosu
Doğu Anadolu Bölgesi Erzurum Barosu
İç Anadolu Bölgesi Nevşehir Barosu
Karadeniz Bölgesi Artvin ve Zonguldak Baroları